Son Yazılanlar

0

Apate | Hile Tanrıçası | Yunan Mitolojisi Tanrıları

Apate Yunan Mitolojisinde aldatma, hile, düzenbazlık tanrıçası olarak bilinir. Bu soyut olan bu kavramların fizikselleştirilmiş bir halidir. Gecenin tanrıçası olan ve zamanın başlangıcından beri varlığını sürdüren Nyx’in kızıdır. Aynı zamanda karanlığın tanrısı ve ilk dönem tanrılarından birisi olan Erebos onun babasıdır.

0

Anemoi | Rüzgar Tanrıları | Yunan Mitolojisi Tanrıları

Anemoi (rüzgarlar) yunan mitolojisinde her biri çeşitli mevsimler ve hava koşulları ile ilişkisi olan, dört farklı yönü simgeleyen rüzgar tanrılarıdır. Bazen sadece rüzgarın esintileri oldukları düşünülmüş, bazen de kanatlı bir insan suretinde tasvir edilmişlerdir. Bazı hikayelerde ise Anemoi’de Odysseus’a yardımcı olan Rüzgar Tanrısı Aeolus’un ahırındaki atlar olarak bahsedilmişlerdir. Yunan şairi Hesiod’a göre Aeolus ile ilişkilendirilen Astraeus ve Şafağın Tanrıçası Eos onların ebeveynlerdir

0

Amphitrite | Deniz Tanrıçası | Yunan Mitolojisi Tanrıları

Amphitrite yunan mitolojisinde denizlerin tanrıçası olarak bilinmektedir. Oceanus’un kızı Nerus ve Doris’ın 50 veya 100 kızından birisidir. Bu kızlara Nereids (Nereidler) denilmektedir. Amphitrite Poseidon’un Karısıdır. Aynı zamanda Triton, Rhode ve Kymopoleia’nın annesidir. İsminin anlamı üçüncü çevreleyen demektir. Kız kardeşleri olan Kymatolege ve Kymodoke ile rüzgarları ve denizleri sakinleştirme gücüne sahiptir.

0

Aether | Gökyüzü Tanrısı | Yunan Mitolojisi Tanrıları

Aether yunan mitolojisinde erken dönem tanrılarından birisidir. Yazılı kaynaklarda kendisi hakkında fazla açıklama bulunmamaktadır. Aether yüksek gökyüzü veya uzay tanrısı olarak isimlendirilmiştir. Hesiodos’a göre Erebus (karanlık) ve Nyx’in (gece) çocuğudur. Başka kaynaklarda ise Kaos’un çocuğu olarak gösterilmiştir. Son olarak Kronos’un da Aether’in babası olduğuna inanılmaktadır. Aether erken yunan mitolojisinde gökyüzü ve cennetin tanrısı olarak da geçer.

0

Hestia | Ocak Tanrıçası | Yunan Mitolojisi Tanrıları

Hestia Yunan Mitolojisinde evin, mimarinin, ailenin ve devletin tanrıçasıdır. Athena ve Artemis gibi bakire kalan tanrıçalar arasındadır. Poseidon ve Apollo kendisi ile evlenmek istemesine rağmen, Hestia Zeus’tan ömür boyu bakire kalmasını dilemiştir. Hestia’nın bu davranışından hoşlanan Zeus, bayramlardaki ilk kurbanların onun adına kesilmesini emretmiştir. Ocakl Tanrıçası Kronos ve Rhea’nın kızıdır. Zeus, Poseidon, Hades, Demeter ve Hera’nın kardeşidir ve Olimpos Tanrılarının en büyüğüdür. Bu yüzden babası Kronos ilk olarak onu yutmuştur.

0

Hera | Tanrıların Kraliçesi | Yunan Mitolojisi Tanrıları

Hera yunan mitolojisi içerisinde evlilik ve doğum tanrıçası olarak geçer. Tanrı ve Tanrıçaların kraliçesidir. Zeus’un eşi ve kız kardeşidir. Kronos ve Rhea’nın kızıdır. Evlilik ve doğum tanrıçası olmasına rağmen Zeus’un diğer kadınlardan olan çocuklarına karşı acımasızdır. Zeus’un diğer kadınlar ile olan ilişkilerine karşı kıskançtır. Bu nedenle en fazla beşeri özelliklere sahip olduğu düşünülen Olimpos Tanrıçası olmuştur. Zeus ile olan evliliği Hieros Gamos (Kutsal Evlilik) olarak bilinir. Yunanca “Kadın” anlamına gelen Hera, Herwa (Dişi Koruyucu) kelimesinden türemiştir. Roma mitolojisinde Juno olarak bilinir.

0

Athena | Ay Tanrıçası | Yunan Mitolojisi Tanrıları

Athena yunan mitolojinse ay tanrıçası olarak bilinir ve insanlar için önemli bir tanrıça olmuştur. Cesaret, bilgelik, medeniyet, adalet, matematik, sanat, el becerilerinin yanında en fazla savaştaki stratejik dehası ile ön plana çıkmıştır. Flüt, trompet, çanak-çömlek, saban, tırmık, öküzlere takılan boyunduruk, atlara takılan gem ve dizginler, savaş arabası ve gemileri icat eden Athena, insanlara sayı saymayı, yemek pişirmeyi, örgü örmeyi ve yün toplamayı da öğretmiştir. Roma’da Minerva olarak bilinmektedir.

0

Afrodit | Güzellik Tanrıçası | Yunan Mitolojisi Tanrıları

Afrodit (Aphrodite) yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinmektedir. Hesiodos’a göre Kıbrıs’ta bulunan Paphos sularının üzerindeki köpüklerden doğmuştur. Titan Kronos, Afrodit’in babası Uranüs’ü öldürerek, kopardığı cinsel organını suya atmıştır. Suya atılan organın çıkardığı köpüklerden ise Afrodit doğmuştur. Aphros antik yunanda köpük demektir. Tüm bunların yanında Homeros’un İlyada’sına göre Afrodit, Zeus ve Dione’nin kızıdır. Yunan tanrıları hakkında birden fazla yazılı kaynak ve değişik hikayeler bulunmaktadır. Aphrodite roma mitolojisindeVenüs olarak geçer.