Amphitrite | Deniz Tanrıçası | Yunan Mitolojisi Tanrıları

Amphitrite yunan mitolojisinde denizlerin tanrıçası olarak bilinmektedir. Oceanus’un kızı Nerus ve Doris’ın 50 veya 100 kızından birisidir. Bu kızlara Nereids (Nereidler) denilmektedir. Amphitrite Poseidon’un Karısıdır. Aynı zamanda Triton, Rhode ve Kymopoleia’nın annesidir. İsminin anlamı üçüncü çevreleyen demektir. Kız kardeşleri olan Kymatolege ve Kymodoke ile rüzgarları ve denizleri sakinleştirme gücüne sahiptir.

Aether | Gökyüzü Tanrısı | Yunan Mitolojisi Tanrıları

Aether yunan mitolojisinde erken dönem tanrılarından birisidir. Yazılı kaynaklarda kendisi hakkında fazla açıklama bulunmamaktadır. Aether yüksek gökyüzü veya uzay tanrısı olarak isimlendirilmiştir. Hesiodos’a göre Erebus (karanlık) ve Nyx’in (gece) çocuğudur. Başka kaynaklarda ise Kaos’un çocuğu olarak gösterilmiştir. Son olarak Kronos’un da Aether’in babası olduğuna inanılmaktadır. Aether erken yunan mitolojisinde gökyüzü ve cennetin tanrısı olarak da geçer.
Aeolus Rüzgar Tanrısı

Aeolus | Rüzgar Tanrısı | Yunan Mitolojisi Tanrıları

Aeolus yunan mitolojisinde rüzgarların veya rüzgarın tanrısı olarak geçer. Birbirinden farklı üç efsanevi karaktere bu isim vermiştir. Hakkındaki hikayeler iç içe geçmiş olduğu için karakterleri birbirinden ayırt etmesi zordur.