Mobbing ve Cam tavan Sendromu

Mobbing (psikolojik taciz veya zorbalık) çalışanların saygınlık haklarını ihlal eden durumlar olarak tanımlanır. İnsanlar işyerinde ya da dışında, olumsuz ve düşmanca eylemler nedeniyle haksız psikolojik şiddete maruz kalmaktadır. Mobbing, akranlar tarafından da gerçekleştirilebilir(eşittirler arasında “yatay taciz”). Aynı zamanda astlarınızdan (yukarı doğru dikey yönde) ya da üstlerinizden gelebilir. Yapılan araştırmalar çalışanların%16’sının son 6 ay içerisinde iş yerinde psikolojik tacize veya mobbinge maruz kaldıklarını belirtmektedir

İşyerinde taciz kurbanları, kötü bir işçi ya da kötü bir insan olduğunu düşünür. Mobbing, yalnızca kişinin iş performansına saldırmaz, kişinin kendi hayatını da etkileyebilir. Çünkü kişinin sahip olduğu niteliklere de saldırı olabilir. Suçlamalar çalışanlarda psikolojik hasara yol açabilir. İş yeri tacizinin olağan amacı, kişinin istifa etmesini veya kovulmasını sağlamak için çalışanın performansının kötüye gitmesini sağlamaktır.

Mobbing ve Cam tavan Sendro
Mobbing ve Cam tavan Sendromu

Mobbing örnekleri

  • Mağdura bağırmak ya da hakaret etmek.
  • Mağdura imkansız hedefleri veya projeleri bitirmesini beklemek.
  • Mağdurun çabalarına ve çalışmalarına değer vermemek.
  • Mağdurun sürekli tehdit veya zorlama ile çalışmasını sağlamak.
  • Mağdurun işi veya fikirleri ile meslektaşlarının önünde alay etmek.
  • Mağdura anlatmadan görev ve sorumluklarını değiştirmek.
  • Mağdura karşı ayrımcılık yapmak.
  • Mağdur hakkında kuruluşun itibarını ya da imajını baltalayan kötü niyetli iftira söylentileri yaymak.

Günümüzdeki Türkiye’de en fazla mobbing ve taciz olaylarına maruz kalan kadınlar oluyor. Toplumumuzdaki her on kadından birisi iş hayatında cinsel taciz veya mobbinge maruz kalıyor. Özellikle işverenleri tarafından psikolojik tacize uğrayan kadınların sayısı bir hayli fazla. Böyle durumlar ülkemizde işgücü kaybına sebebiyet veriyor. Bu durumdaki kadınlar ya kötü bir psikoloji ile çalışmaya devam ediyor yada işyerinden ayrılmak zorunda kalıyor. İşyerinde taciz, genellikle saldırganların bir ceza ile karşılaşmayacağını bilmesinden dolayı ortaya çıkıyor.

Mobbing ve işyeri tacizi dışında kadınların iş hayatını etkileyen bir önemli unsurda cam tavan sendromu.

Cam tavan”, kurumların ve diğer kuruluşların görünmez bir üst sınırıdır; bu sınır kadınların kurumlarda belirli saflarla yükselmesinin zor veya imkânsız olduğunu ifade eder. “Cam tavan”, kadınların terfi almasını, yükselmeyi ve daha fazla fırsata yol açmasını engelleyen, gayri resmi bariyerlerin metaforudur.”Cam tavan” metaforu ayrıca azınlık ırk gruplarının yaşadığı sınırların ve engellerin tanımlanması için kullanılmıştır.

Camdır, çünkü genellikle görünür bir bariyer değildir ve çalışan bir kadın bariyere “ulaşana” kadar onun varlığından haberdar olmayabilir. Başka bir deyişle, bu bariyeri yaratan belirli politikalar, uygulamalar ve tutumlar mevcut olabilse de, kadınlara karşı yapılan bu ayrımcılık dışarıdan bakıldığından anlaşılmaz.

Bu terim ilk olarak şirketler gibi büyük ekonomik organizasyonlar için icat edildi, ancak daha sonra kadınların özellikle de seçim siyaseti başta olmak üzere diğer alanlarda yükselmediği görünmez sınırlara uygulanmaya başladı.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın 1991 tarihli cam tavan tanımı, “nitelikli bireylerin kuruluşlarında yönetim düzeyindeki pozisyonlara doğru ilerlemesini önleyen tutumsal veya örgütsel önyargıya dayalı yapay engeller” dir.

“Cam tavan” terimi, 1980’lerde popüler hale getirildi.

Bu terim ilk defa, 1984 tarihli bir kitap olan The Working Woman Report’da kullanılmıştır. Daha sonra 1986 Wall Street Journal makalesinde yüksek kurumsal pozisyonlarda kadınlara yönelik görünmeyen engelleri açıklamak için kullanılmıştır.

1970’ler ve 1980’lerden beri bir ilerleme var mı?

Üst düzey yönetici pozisyonlarındaki kadın sayısı hala erkeklerin sayısının çok gerisinde kalıyor. Özellikle ülkemizdeki kültürün iş dünyamıza yansıması sebebi ile kadınlar iş dünyasında istedikleri konuma gelemiyor. Erkek egemen bir toplumda bu tabuları yıkmak bir hayli zor olsa da, son zamanlarda kadınların eğitimine ve iş hayatındaki yerine önem verilmesi olumlu bir gelişme olarak kaydediliyor.

 

You may also like...

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir